21 มกราคม 2562 คพ.ทดลองใช้โดรนโปรยน้ำไล่ฝุ่น PM 2.5

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277134

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและมีฝุ่นควันดำสูง บริเวณหน้าตลาดนัดสวน จตุจักร พร้อมได้สอบถามพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้แนะนำ ให้มีการป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย จากนั้นไปหารือให้ข้อแนะนำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในการทดสอบการใช้น้ำโปรยละอองน้ำจากอากาศ เพื่อการทดสอบว่าฝนหรือการโปรยน้ำ ซึ่งกรณีนี้ใช้โดรนช่วยจะทำให้ค่า PM 2.5 ลดลงหรือไม่ โดยใช้สถานีวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของ คพ.ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งผลจากการทดสอบในเบื้องต้นพบว่า
ค่า PM 2.5 ลดลง